Načítavam články...
 • Krátka správa č. 66/2022

  Koncoročný pozdrav prezidenta CLGE Vladimira Krupu geodetom autor: Ing. Peter Repáň., 27.12.2022 V prílohe Vám zasielame list prezidenta CLGE Vladimira Krupu geodetom s koncoročným pozdravom. CLGE - Comité de Liaison des Géomètres…
 • Krátka správa č. 65/2022

  Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2023
 • Krátka správa č. 64/2022

  CLGE Sevilla, Španielsko, Európsky zákon o geodetoch – European Geodetic Surveyor´s Act autor: Ing. Peter Repáň, 22.12.2022 Vážený člen KGK, na jesennom zasadnutí CLGE v Seville v Španielsku ma zaujala prezentácia (prikladám dve, staršiu…
 • Krátka správa č. 63/2022

  Sústavné vzdelávanie člena KGK autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 21.12.2022 Vážený člen KGK, Predstavenstvo KGK na svojom zasadnutí dňa 24.11.2022 prerokovalo a schválilo v súlade s §16 ods. 4, písm. i) zákona č.…
 • Krátka správa č. 62/2022

  Používanie služieb Portálu ESKN geodetmi v súvislosti s neplatnými kvalifikovanými certifikátmi na starších eID kartách autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.12.2022 Vážený člen KGK, posielame Vám oznam ÚGKK SR k využívaniu ESKN geodetmi v súvislosti s…
 • Krátka správa č. 61/2022

  CLGE Skopje, Severné Macedónsko, Chorvátsky kataster podzemných inžinierskych sietí autor: Ing. Peter Repáň, 16.12.2022 Vážený člen KGK, z prezentácií na jarnom zasadnutí CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, ma zaujala prezentácia o Chorvátskom katastri podzemných inžiniersky…
 • Krátka správa č. 60/2022

  GaKO 12/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.12.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 12. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-12-2022/
 • Krátka správa č. 59/2022

  Výmena elektronického občianskeho preukazu eID v súvislosti používaním ESKN autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.12.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám upozornenie k výmene eID  do 31.12.2022 v prípade využívania elektronických služieb ESKN. Používanie Portálu ESKN…
 • Krátka správa č. 58/2022

  CLGE Skopje, Severné Macedónsko, Pozemkové úpravy v Severnom Macedónsku autor: Ing. Peter Repáň, podpredseda P-KGK, 07.12.2022 Vážený člen komory, z prezentácií na jarnom zasadnutí CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, ma zaujala prezentácia o pozemkových úpravách, ktorú prikladám.…
 • Krátka správa č. 57/2022

  Odpoveď ÚGKK SR na otázky KGK k tvorbe zjednodušeného operátu GP autor: Ing. Ingrid Geisseová 06.12.2022 Vážený člen komory, na základe podnetu od člena sa komora obrátila na ÚGKK SR s otázkami k problematike…