Žiadosť o udelenie štatútu Dobrovoľného člena komory

Vyplnenú žiadosť o udelenie štatútu Dobrovoľný člen komory podľa vydaného Štatútu Dobrovoľného člena čl. 3 schváleného valným zhromaždením 30. marca 2022 doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK.

Žiadosť o udelenie štatútu Dobrovoľný člen komory