Krátka správa č. 60/2022

GaKO 12/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.12.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 12. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

https://egako.eu/cs/gako-12-2022/