Vzor pečiatky pre oprávnenie typu A

Vzor pečiatky pre oprávnenie typu B

Vzor pečiatky pre oprávnenie typu C

Poznámka:

V tabuľke sú uvedené údaje autorizovaných geodetov a kartografov s platným oprávnením podľa § 6 ods. 13 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov zapísaných v registroch komory.