Krátka správa č. 58/2022

CLGE Skopje, Severné Macedónsko, Pozemkové úpravy v Severnom Macedónsku
autor: Ing. Peter Repáň, podpredseda P-KGK, 07.12.2022

Vážený člen komory,

z prezentácií na jarnom zasadnutí CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, ma zaujala prezentácia o pozemkových úpravách, ktorú prikladám. Pozemkové úpravy tam podporuje „Food and Agriculture Organization (FAO)“ Organizácie spojených národov. Vyzerá to tak, že majú rovnaké problémy s rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva, ako my na Slovensku. Video sa dá pozrieť na YouTube cez link v prezentácii na druhom obrázku vľavo dole.