Category / Aktuálne podujatia

  Loading posts...
 • TATRY 2022

  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK), Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (KGGI, predtým Katedra geodetických základov) Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Geodetický a kartografický ústav Bratislava organizujú konferenciu "TATRY 2022 Globálna…
 • 29. slovenské geodetické dni

  Milé dámy, vážení páni! Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov (KGK) na svojom rokovaní 19.5.2022, prijalo uznesenie, v ktorom súhlasí s uskutočnením 29. slovenských geodetických dní (SGD) pod gesciou KGK v Žiline, v…
 • GeoKARTO 2022

  Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporiadajú medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022 v dňoch  8. – 9. septembra 2022 v Bratislave.   Konferencia…
 • Plán odborných podujatí 2022

  Plán odborných podujatí 2022