Krátka správa č. 59/2022

Výmena elektronického občianskeho preukazu eID v súvislosti používaním ESKN
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.12.2022

Vážený člen KGK,

preposielame Vám upozornenie k výmene eID  do 31.12.2022 v prípade využívania elektronických služieb ESKN.

Používanie Portálu ESKN so staršími eID:

Vážení používatelia Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností, dovoľujeme si Vás informovať o používaní elektronických služieb so starším typom elektronického občianskeho preukazu vydaného pred 20.6.2021. Ako informuje MV SR (https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornenie-pre-aktivnych-pouzivatelov-elektronickeho-podpisu-na-obcianskom-preukaze), kvalifikované certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis budú na týchto starších typoch eID zneplatnené k 31.12.2022. Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

MV SR a MIRRI SR pripravujú legislatívne a technické zmeny umožňujúce v prechodnom období používanie týchto kariet eID pre nižšie úrovne autorizácie, avšak vzhľadom na to, že v katastri nehnuteľností sú vyžadované predovšetkým podpisy na úrovni osvedčeného podpisu, teda v elektronickom svete kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou, tieto nižšie úrovne autorizácie nebudú vo všeobecnosti pre elektronickú komunikáciu s katastrom dostatočné.

Ak chcete využívať elektronické služby katastra nehnuteľností, striktne doporučujeme výmenu staršieho eID vydaného do 20.6.2021 za nový elektronický občiansky preukaz.

V budúcnosti v závislosti od prijatých legislatívnych a technických zmien v tejto oblasti je možné, že následne niektoré typy elektronických služieb/podaní budú realizovateľné po implementácii potrebných zmien do informačného systému katastra nehnuteľností, ktoré sa budeme snažiť implementovať  v čo najkratšom čase. O týchto skutočnostiach Vás budeme informovať.

https://www.skgeodesy.sk/sk/novinky/clanky/pouzivanie-portalu-eskn-so-starsimi-eid.html