Kategória / Aktivity KGK

  Načítavam články...
 • Plány činností orgánov KGK

  Plán činností predstavenstva 2023 (PDF, 162 KB) Plán činností predstavenstva 2022 (PDF, 171 KB) Plán činností disciplinárnej komisie 2022 (PDF, 112 KB) Plán činností dozornej rady 2022 (PDF, 76 KB) Plán činností skúšobnej…
 • Len pre členov komory

  Predstavenstvo 2023 Zasadanie P-KGK 26012023 (DOC, 69 KB) Zasadanie P-KGK 02032023 (DOC, 65 KB) Zasadanie P-KGK 30032023 (DOC, 71 KB) Zasadanie P-KGK 18052023 (DOC, 64 KB) Zasadanie P-KGK 08062023 (DOC, 58 KB)…
 • Spolupráca s partnerskými organizáciami

  Stanovisko ÚGKK SR k postupu OÚ KO - neformálna oprava chyby List ÚGKK SR č. LPO/2023/000854-42 adresovaný okresným úradom, katastrálnym odborom vo veci postupu okresných úradov, katastrálnych odborov v súvislosti s konaním o oprave chyby…