Krátka správa č. 57/2022

Odpoveď ÚGKK SR na otázky KGK k tvorbe zjednodušeného operátu GP
autor: Ing. Ingrid Geisseová 06.12.2022

Vážený člen komory,

na základe podnetu od člena sa komora obrátila na ÚGKK SR s otázkami k problematike tvorby zjednodušeného operátu geometrického plánu za účelom opravy chyby v katastri nehnuteľností.

Katastrálna komisie KGK spracovala aj vlastné vyjadrenie, ale pre jednoznačné stanovisko boli oslovení pracovníci ÚGKK SR.

V prílohe Vám zasielame ich odpoveď.