Krátka správa č. 64/2022

CLGE Sevilla, Španielsko, Európsky zákon o geodetoch – European Geodetic Surveyor´s Act

autor: Ing. Peter Repáň, 22.12.2022

Vážený člen KGK,

na jesennom zasadnutí CLGE v Seville v Španielsku ma zaujala prezentácia (prikladám dve, staršiu zo dňa 22.5.2022 a novšiu zo dňa 28.10.2022), resp. aktivita CLGE ohľadne vytvorenia Európskeho zákona o geodetoch, ktorý by mal definovať profil geodeta pracujúceho v oblasti katastra nehnuteľností ale aj inžinierskej geodézie (pozri stranu 3 prezentácie zo dňa 28.10.2022). Je to veľmi zaujímavá iniciatíva, ku ktorej by sme chceli prispieť v jej prvých krokoch (strana 6 prezentácie zo dňa 28.10.2022) poskytnutím nášho novelizovaného zákona o Komore geodetov a kartografov, preloženého do anglického jazyka.