Krátka správa č. 62/2022

Používanie služieb Portálu ESKN geodetmi v súvislosti s neplatnými kvalifikovanými certifikátmi na starších eID kartách
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.12.2022

Vážený člen KGK,

posielame Vám oznam ÚGKK SR k využívaniu ESKN geodetmi v súvislosti s neplatnými kvalifikovanými certifikátmi na starších eID kartách.

Oznam pre geodetov
Použitie služieb Portálu ESKN pre geodetov so staršími kartami eID.

V súvislosti so zneplatnením kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis na starších eID kartách vydaných do 20.6.2021 a s používaním elektronických služieb katastra nehnuteľností určených pre geodetov si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že geodetmi najčastejšie používané služby budú funkčné bezo zmeny.    
Najčastejšie používané služby pre geodetov – stiahnutie podkladov (SGI, SPI, VGP) a kontrola VGP (VGI+XML) na Portáli ESKN sú zabezpečené menom a heslom. Táto funkčnosť nie je ovplyvnená stavom certifikátov na eID.
Pre tých používateľov, ktorí používajú eID pre prihlásenie na Portál ESKN a nie na podpisovanie, sa používanie Portálu ESKN nemení, nakoľko prihlásenie pomocou eID podľa informácií od MIRRI SR bude stále funkčné aj so staršími kartami.    
Služba pre vyžiadanie čísla ZPMZ a podlomení elektronickou službou, ktorá vyžaduje elektronický podpis žiadosti, nebude funkčná so staršou eID kartou, avšak táto služba je geodetmi využívaná iba okrajovo.    
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nepredpokladáme, že zneplatnenie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis na starších eID kartách vydaných do 20.6.2021 negatívne ovplyvní prácu geodetov s Portálom ESKN.