Krátka správa č. 65/2022

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2023