Žiadosť o udelenie štatútu Emeritného člena komory

Vyplnenú žiadosť o udelenie štatútu Emeritný člen komory podľa vydaného Štatútu Emeritného člena čl. 3 schváleného valným zhromaždením 30. marca 2022 doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK.

Žiadosť o udelenie štatútu Emeritný člen komory