Kategória / Krátke správy

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 22/2024

  GeoKARTO 2024 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.05.2024 Vážený člen KGK, preposielame Vám pozvánku na medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2024, ktorá sa uskutoční 5. – 6. septembra 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV ACADEMIA v Starej…
 • Krátka správa č. 21/2024

  Noví členovia Skúšobnej a autorizačnej komisie a regionálni zástupcovia komory autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.05.2024 Vážený člen KGK, Skúšobná a autorizačná komisia KGK predložila Predstavenstvu KGK pre nové funkčné obdobie návrh svojich členov.  Výberom sa…
 • Krátka správa č. 20/2024

  Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2023 autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 24.04.2024 Vážený člen KGK, dávame vám do pozornosti, že na…
 • Krátka správa č. 19/2024

  28. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.04.2024 Vážený člen KGK, preposielame Vám pozvánku na 28. medzinárodné S-P-Č GD, ktoré sa uskutočnia 30.5.-1.6.2024 v Trnave. Konferencia má cieľ sledovať technologický pokrok…
 • Krátka správa č. 18/2024

  Vyhláška č. 69/2024 Z. z. autor: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 28.3.2024 Vážený člen KGK, dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení Vyhlášky č. 69/2024 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky k zákonu NR…
 • Krátka správa č. 17/2024

  Uznesenie z VZ, list k úhrade členského príspevku pre rok 2024 Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.03.2024 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame uznesenie z valného zhromaždenia 2024 a list s údajmi na úhradu členského…
 • Krátka správa č. 16/2024

  Oznámenie o zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.3.2024 Vážený člen KGK, dovoľujeme si Vás informovať , že dňa 1. apríla…
 • Krátka správa č. 15/2024

  Vyhláška č. 54/2024 Z. z. autor: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 20.3.2024 Vážený člen KGK, dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení Vyhlášky č. 54/2024 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky k zákonu NR…
 • Krátka správa č. 14/2024

  Vyhláška 300/2009 - novela autor: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 19.3.2024 Vážený člen KGK, dovoľte nám informovať Vás, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli vyhlásené nasledovné právne predpisy: Vyhláška 50/2024 Z.…
 • Krátka správa č. 13/2024

  Link na online prenos VZ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.03.2024 Vážený člen KGK, posielame Vám Link na online prenos valného zhromaždenia, ktorý bude spustený cca 1 hodinu pred jeho začiatkom (nepotrebujú ho…