Category / Krátke správy

  Loading posts...
 • Krátka správa č. 41/2022

  GaKO 9/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.09.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 9. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-9-2022/
 • Krátka správa č. 40/2022

  Pozvánka na 29. SGD autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.09.2022   Vážený člen KGK, dovoľujeme si Vás pozvať na 29. slovenské geodetické dni. Pripravujeme ich v zaužívanej forme, prezenčnej dvojdňovej konferencie, s výstavou geodetickej techniky…
 • Krátka správa č. 39/2022

  Zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.09.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti novelu zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach…
 • Krátka správa č. 38/2022

  Konferencia TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika – 70 rokov katedry KGGI autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.08.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti konferenciu "TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika –…
 • Krátka správa č. 37/2022

  Program seminára A.G.K.2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.08.2022 Vážený člen KGK,   v prílohe Vám posielame pozvánku a program seminára AGK 2022, ktorý sa bude konať 13.9.2022 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Program seminára…
 • Krátka správa č. 36/2022

  Predbežný program konferencie GeoKARTO 2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.08.2022 Vážený člen KGK, ku krátkej správe č. 34/2022 doplňujeme predbežný program konferencie GeoKARTO 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch  8. – 9. septembra…
 • Krátka správa č. 35/2022

  GaKO 8/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.08.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 8. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-8-2022/
 • Krátka správa č. 34/2022

  GeoKARTO 2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.08.2022 Vážený člen KGK, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporiadajú medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022…
 • Krátka správa č. 33/2022

  Nová webová stránka KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.08.2022 Vážený člen KGK, ako ste už boli informovaní aj na VZ KGK v správe predsedu predstavenstva KGK prof. Alojzom Kopáčikom, PhD., od minulého roka…
 • Krátka správa č. 32/2022

  Odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.07.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám od podpredsedu ÚGKK SR odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ:   Odporúčanie…