Category / Krátke správy

    Loading posts...
  • Krátka správa č. 2/2023

    Odpoveď ÚGKK SR na otázky KGK k tvorbe operátu GP v súvislosti s BPEJ autor: Ing. Ingrid Geisseová 19.01.2023 Vážený člen komory, na základe podnetu od člena komory sa KGK obrátila na ÚGKK SR…
  • Krátka správa č. 1/2023

    GaKO 1/2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.01.2023 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti nové číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor č. 1/2023. https://egako.eu/cs/gako-1-2023/ Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR bol…