Kategória / Právne poradenstvo

  Načítavam články...
 • Virtuálna knižnica

  Smernice Smernice na meranie a vykonávanie zmien_S74.20.73.43.20 (PDF, 4 MB) Smernice na vyhotovenie geometrických p....73.43.00 - Kataster Nehnuteľností (PDF, 594 KB) Zákony 330/1991 Z.z. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní…
 • Len pre členov komory

  Kontakt: JUDr. Jaroslava Hardošová Černyševského 10, 851 01 Bratislava IČO: 50 500 601 DIČ: 10 805 808 53 Nie je platca DPH zapísaný: ev č. SAK 7442 e-mail: hardosova@hardosova.sk mob: +421 904 239 008 Prehľad zmien…
 • Zákony a vyhlášky

  Zákon o komore geodetov a kartografov Zákon o komore geodetov a kartografov 487/2021    Zákon o geodézii a kartografii Zákon o geodézii a kartografii 215/1995   VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra…