Category / Právne poradenstvo

  Loading posts...
 • Virtuálna knižnica

  Smernice Smernice na meranie a vykonávanie zmien_S74.20.73.43.20 (PDF, 4 MB) Smernice na vyhotovenie geometrických p....73.43.00 - Kataster Nehnuteľností (PDF, 594 KB) Zákony 330/1991 Z.z. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní…
 • Len pre členov komory

  Kontakt na advokátsku kanceláriu Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o. Jégeho 8, 821 08 Bratislava (Jégeho alej) Tel.: +421 2 5788 0040 · Fax.: +421 2 5788 0049 Mobil:+421 905 619 213 · E-mail: zpapsikova@papsikova.sk ICO: 36800040 zapis:…
 • Zákony a vyhlášky

  Zákon o komore geodetov a kartografov Zákon o komore geodetov a kartografov 487/2021    Zákon o geodézii a kartografii Zákon o geodézii a kartografii 215/1995   VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra…