Poradné orgány

2021 – 2023

Komisia pre kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Predseda: Ing. Anna Holá
Podpredseda: Ing. Peter Repáň
Členovia: Ing. M. Bušniaková, Ing. A. Kubík

Komisia inžinierskej geodézie

Predseda: Ing. Jozef Kožár
Členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Štefan Lukáč, Ing. M. Ondriaš

Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Peter Repáň

Legislatívna rada komory

Predseda prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Členovia: Ing. Peter Repáň, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Ján Hardoš, ad hoc – predsedovia orgánov KGK a ďalší

2017 – 2019

Komisia pre kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Predseda – Ing. Vladimír Raškovič
Podpredseda – Ing. Peter Repáň
konzultanti, výkonný výbor: Ing. Anna Holá, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Jozef Klučiar, Ing. Jozef Piroha, Ing. M. Bušniaková a ďalší ad hoc

Komisia inžinierskej geodézie

Predseda – Ing. Jozef Kožár
členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Ján Hardoš, Ing. Štefan Lukáč, Ing. Oto Svätojánsky, Ing. M. Ondriaš

Ekonomická komisia

Predseda – Ing. Peter Repáň
členovia: Ing. Ján Hardoš, ad hoc – ďalší členovia orgánov KGK

TNK č. 89 “Geodézia a kartografia”

Predseda – prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
členovia: Ing. Ján Hardoš, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Vladimír Stromček, Ing. Jozef Pobjecký

Legislatívna rada komory

Predseda – Ing. Ján Hardoš
Členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Peter Repáň, ad hoc – predsedovia orgánov KGK a ďalší

Redakčná rada SGaK

Predseda – Ing. Štefan Lukáč
členovia: Ing. Renáta Šrámková, Ing. Vladimír Vázal, Ing. Ingrid Geisseová

2014 – 2016

Komisia pre kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Predseda – Ing. Vladimír Raškovič
Podpredseda – Ing. Peter Repáň
konzultanti, výkonný výbor: Ing. Anna Holá, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Jozef Klučiar, Ing. Štefan Nagy, Ing. Jozef Piroha a ďalší ad hoc

Komisia inžinierskej geodézie

Predseda – Ing. Štefan Lukáč
členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik., PhD., Ing. Ján Hardoš, Ing. Jozef Kožár, Ing. Oto Svätojánsky

Ekonomická komisia

Predseda – Ing. Štefan Nagy
členovia: Ing. Peter Repáň, Ing. Ján Hardoš

TNK č. 89 “Geodézia a kartografia”

Predseda – prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
členovia: Ing. Ján Hardoš, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Štefan Lukáč

Legislatívna rada komory

Predseda – Ing. Ján Hardoš
Členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Peter Repáň, ad hoc – predsedovia orgánov KGK a ďalší

Redakčná rada SGaK

Predseda – Ing. Štefan Lukáč
členovia: Ing. Renáta Šrámková, Ing. Vladimír Vázal, Ing. Ingrid Geisseová

do 28.3.2014

Komisia pozemkových úprav

Predseda – Ing. Peter Repáň
členovia:
Ing. Jozef Bujňák
Ing. Róbert Sadloň
Ing. Norbert Czikhardt

Komisia pre kataster nehnuteľností

členovia:
Ing. Marián Bulla
Ing. Miroslav Hudec
Ing. Radoslav Káčerik
Ing. Jozef Piroha
Ing. Vladimír Raškovič
Ing. Róbert Sadloň
Ing. Miroslav Smolka

Komisia inžinierskej geodézie

Predseda – Ing. Štefan Lukáč
členovia:
prof. Ing. Alojz Kopáčik. PhD.
Ing. Ján Hardoš
Ing. Jozef Kožár
Ing. Oto Svätojánsky

Ekonomická komisia

Predseda – Ing. Peter Repáň
členovia:
Ing. Ján Hardoš
Ing. Róbert Sadloň
Ing. Ján Masarik

TNK č. 89 “Geodézia a kartografia”

Predseda – prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
členovia:
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Ján Hardoš

Legislatívna rada komory

Predseda – Ing. Vladimír Stromček
členovia:
Ing. Ján Hardoš
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Jozef Kožár

ad hoc – predsedovia orgánov KGK

Redakčná rada SGaK

Predseda – Ing. Štefan Lukáč
členovia:
Ing. Renáta Šrámková
Ing. Vladimír Vázal
Ing. Ingrid Geisseová