Kategória / KGK a EÚ

    Načítavam články...
  • Právne predpisy EÚ

    JKM - Jednotné kontaktné miesta https://ec.europa.eu/info/index_sk JKM sú portály elektronickej verejnej správy, prostredníctvom ktorých sa dozviete o pravidlách, právnych predpisoch a formalitách týkajúcich sa poskytovania služieb; môžete vybaviť úradné formality online (predložením…
  • Svetový deň geodetov

  • Európsky inžinier

    FEANI - Európska federácia inžinierskych národných asociácií Jej úlohou je hájiť spoločné záujmy európskych inžinierov, formovať ich profesijnú jednotu a v rámci Európy usilovať o koordinované a jednotné zastupovanie inžinierskej profesie pri…