2024 – 2026

Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2024

 

Predstavenstvo – predstavenstvo@kgk.sk

prof. Ing. Alojz Kopáčik – predseda – predseda@kgk.sk

Ing. Peter Repáň – podpredseda – peter.repan@pce.sk

Ing. Diana Bobíková, PhD. – bobikova@geoglobal.sk

Ing. Martina Bušniaková – busniakova.m@gmail.com

Ing. Anna Holá – annahola.geoplan@gmail.com

Ing. Miroslav Hudec – hudec.m@inkat.sk

Ing. Andrej Kubík – andrej.kubik@lm-geo.sk

Ing. Martin Ondriaš – ondrias.kgk@gmail.com

Ing. Róbert Sadloň – sadlon@geodets.sk

Dozorná rada – dr@kgk.sk

Ing. Kamila Krigovská – predseda – krigovskak@gmail.com

Ing. Vladimír Nechuta – nechuta@gkmt.sk

Ing. Richard Škúci – richard.skuci@geokod.sk

Ing. Renáta Šrámková – rena.sramkova@gmail.com

Ing. Eva Vaníková – evanikova@gmail.com

Disciplinárna komisia – dk@kgk.sk

Ing. Zuzana Uhrinová – predseda – zuna.uhrinova@gmail.com

Ing. Miloš Jacko, PhD. – geodetjm@gmail.com

Ing. Michal Hrčka, PhD. – michal.hrcka@gmail.com

Ing. Michal Kráľ – georex.sk@gmail.com

Ing. Eugen Leitmann – eugen.leitmann@gmail.com

Ing. Ivan Paulen – ivan.paulen@gmail.com

Ing. Jozef Pobjecký – pobjecky@geomost.sk

Skúšobná a autorizačná komisia – sak@kgk.sk
vymenovaná predstavenstvom na jeho zasadaní konanom dňa 25.4.2024:

Ing. Jozef Kožár – predseda
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Ing. Ondrej Kozlovský
Ing. Martin Kubanka
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Ing. Imrich Lipták, PhD.
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Martin Prvý
Ing. Branislav Droščák, PhD. – nominant ÚGKK SR

Volebné obdobia