Krátka správa č. 66/2022

Koncoročný pozdrav prezidenta CLGE Vladimira Krupu geodetom
autor: Ing. Peter Repáň., 27.12.2022

V prílohe Vám zasielame list prezidenta CLGE Vladimira Krupu geodetom s koncoročným pozdravom. CLGE – Comité de Liaison des Géomètres Européens/The Council of European Geodetic Surveyors/Združenie európskych geodetov, www.clge.eu.

Vladimir Krupa prezident CLGE (PDF, 126 KB)