Krátka správa č. 61/2022

CLGE Skopje, Severné Macedónsko, Chorvátsky kataster podzemných inžinierskych sietí

autor: Ing. Peter Repáň, 16.12.2022

Vážený člen KGK,

z prezentácií na jarnom zasadnutí CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, ma zaujala prezentácia o Chorvátskom katastri podzemných inžiniersky sietí, resp. infraštruktúry (Sustav Katastra Infrastrukture, Utility Line Cadastre, https://ski.dgu.hr/), ktorú prikladám. Podľa môjho názoru veľmi užitočný systém, pokiaľ by bol naplnený kvalitnými a úplnými údajmi, ktoré samozrejme zozbierajú hlavne geodeti a kartografi. Tento informačný systém prevádzkuje Štátna geodetická správa (Državna geodetska uprava), ekvivalent nášho ÚGKK SR.