Loading posts...
  • Kvalifikačné skúšky

    Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jesenný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie prijímané do 15. októbra 2023. Približný termín konania skúšok bude koncom novembra 2023. Prihláška…
  • Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo registra hosťujúcich AGaK

    Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo…