Loading posts...
  • Kvalifikačné skúšky

    Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jesenný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie prijímané do 30. októbra 2022. Prihláška Prihláška 2020 (PDF, 130 KB) Príloha č. 1:_Priebeh…
  • Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo registra hosťujúcich AGaK

    Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo…