Kategória / Staň sa členom KGK

  Načítavam články...
 • Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo registra hosťujúcich AGaK

  Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo…
 • Kvalifikačné skúšky

  Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jarný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie so všetkými potrebnými prílohami prijímané do 30. apríla 2024. Prihláška Prihláška 2023 (PDF, 163…
 • Dobrovoľní členovia

  Dobrovoľným členom komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá má vzdelanie alebo sa aktuálne vzdeláva v odbore geodézia a kartografia, a ktorá prejavila záujem byť členom komory ale nespĺňa podmienky zápisu do zoznamu (čl. 4…
 • Emeritní členovia

  Emeritný člen komory je spoločenský a stavovský titul udeľovaný spravidla členovi komory, ktorý sa dlhodobo podieľal na činnosti komory. Emeritným členom komory sa môže stať člen komory, ktorý sa rozhodol ukončiť výkon činnosti…
 • Žiadosť o udelenie štatútu Emeritného člena komory

  Vyplnenú žiadosť o udelenie štatútu Emeritný člen komory podľa vydaného Štatútu Emeritného člena čl. 3 schváleného valným zhromaždením 30. marca 2022 doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o udelenie…
 • Žiadosť o udelenie štatútu Dobrovoľného člena komory

  Vyplnenú žiadosť o udelenie štatútu Dobrovoľný člen komory podľa vydaného Štatútu Dobrovoľného člena čl. 3 schváleného valným zhromaždením 30. marca 2022 doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o udelenie…