Category / Archív podujatí

  Loading posts...
 • Valné zhromaždenie

  Uznesenia Uznesenie 2022 (PDF, 132 KB) Uznesenie 2021 (DOC, 52 KB) Uznesenie 2019 (DOC, 51 KB) Uznesenie 2018 (DOC, 49 KB) Správy o činnosti 2022 Správa o činnosti komory (PDF, 1 MB)…
 • A.G.K. 2022

  Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiada seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2022 Termín konania 13.9.2022 (utorok) Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných…
 • 28. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 28. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní, ktoré sme pripravovali za zložitých pandemických podmienok. Vaša účasť online…
 • Regionálne stretnutia

  Pozvánky 2022 Pozvánka BA (PDF, 101 KB) Pozvánka KE-PO (PDF, 612 KB) Pozvánka TN-ZA-TT (PDF, 2 MB) Pozvánka BB (PDF, 164 KB) Pozvánka NR (PDF, 164 KB) 2020 Pozvánka KE-PO 2020 (PDF,…
 • 27. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 27. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní. Dúfame, že naplnili Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na…
 • IPG 2019

  Program (PDF, 165KB) Závery (PDF, 216KB)
 • 20. výročie Komory geodetov a kartografov

  20. výročie založenia KGK Pri príležitosti 20. výročia založenia komora usporiadala pre svojich členov a pozvaných hostí Slávnostný večer, ktorý sa uskutočnil 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. Súčasťou Slávnostného večera…
 • A.G.K.2015

  A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Zborník príspevkov 9. júna 2015 Bratislava Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Organizačný garant: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Organizačný výbor: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Ing.…