Kategória / Archív podujatí

  Načítavam články...
 • Valné zhromaždenie

  Uznesenia Uznesenie 2023 (PDF, 130 KB) Uznesenie 2022 (PDF, 132 KB) Uznesenie 2021 (DOC, 52 KB) Uznesenie 2019 (DOC, 51 KB) Uznesenie 2018 (DOC, 49 KB) Správy o činnosti 2023 Správa o…
 • Fotogrametrické skenovanie v geodézii

  SvF STU v Bratislave, Katedra geodézie, organizuje seminár Fotogrametrické skenovanie v geodézii. Uskutoční sa na Stavebnej fakulte STU dňa 24.3.2023, blok B, miestnosť B319 (BAT). Registrácia prebieha do 20.3.2023: https://www.svf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9480 Vložné: 50,-…
 • TATRY 2022

  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK), Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (KGGI, predtým Katedra geodetických základov) Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Geodetický a kartografický ústav Bratislava organizujú konferenciu "TATRY 2022 Globálna…
 • 29. slovenské geodetické dni

  Momentky z 29. SGD zachytené fotografom Momentky z prednáškovej sályVýstava geodetickej techniky ODBORNÝ PROGRAM STREDA 26.10.2022 930 –   945            Otvorenie 29. slovenských geodetických dní 945 – 1115             …
 • A.G.K. 2022

  Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadala seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2022 dňa 13.9.2022 (utorok) Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov…
 • GeoKARTO 2022

  Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporiadali medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022 v dňoch  8. – 9. septembra 2022 v Bratislave.  …
 • Plán odborných podujatí 2022

  Plán odborných podujatí 2022
 • Regionálne stretnutia

  Prezentácie 2022 KOPÁČIK, A. (PDF, 3 MB) LEITMAN, M. - HANUS, D. (PDF, 2 MB) MATOUŠKOVÁ, R. (PDF, 3 MB) Pozvánky 2022 Pozvánka BA (PDF, 101 KB) Pozvánka KE-PO (PDF, 612 KB)…
 • 28. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 28. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní, ktoré sme pripravovali za zložitých pandemických podmienok. Vaša účasť online…
 • 27. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 27. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní. Dúfame, že naplnili Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na…