Bulletin KGK

Časopis Slovenský geodet a kartograf má dôležitú úlohu pri informovaní členov komory o aktuálnych problémoch a aktivitách v odbore geodézia a kartografia na Slovensku. Jeho cieľom je stať sa mienkotvorným časopisom pri formovaní technickej, ekonomickej a kultúrnej budúcnosti slovenskej geodézie a kartografie na európskom trhu.

Jednotlivé vydania ponúkame na stiahnutie nižšie.

Aktuálne vydanie 2/2024 (PDF, 7 MB)

Archív

2024

Archív

2023

Archív

2022

Archív

2021

Archív

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010