Načítavam články...
 • Krátka správa č. 58/2023

  Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2024 autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 22.12.2023
 • Krátka správa č. 57/2023

  Termín a miesto valného zhromaždenia 2024 a návrh kandidátov do orgánov komory autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.12.2023 Vážený člen komory, na zasadaní predstavenstva dňa 15.11.2023 bola diskusia k termínu a miestu konania valného zhromaždenia (VZ) v roku 2024.…
 • Krátka správa č. 56/2023

  Ustanovujúce VZ ČKZ autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 18.12.2023 Vážený člen komory, dňa 11.12.2023 sa v Prahe konalo ustanovujúce valné zhromaždenie a voľby orgánov České komory zeměměřičů — Volby (ckz.cz) Kolegom blahoželáme a…
 • Krátka správa č. 55/2023

  Podpisová aplikácia Autogram autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.12.2023 Vážený člen komory, v rámci projektu GovBox Pro, ktorý sa zameriava na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát a aplikačných rozhraní verejnej správy, bola vytvorená podpisová aplikácia…
 • Krátka správa č. 54/2023

  Konferencia o pozemkovom práve autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.12.2023 Vážený člen komory, preposielame Vám informáciu o konaní III. ročníka Konferencie o pozemkovom práve, ktorá sa uskutoční zajtra 08.12.2023 od 13.30 hod. v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity…
 • Krátka správa č. 53/2023

  Jesenné valné zhromaždenie CLGE autor: Ing. Peter Repáň, 23.11.2023 Vážený člen KGK, jesenné valné zhromaždenie CLGE sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. novembra v Paríži. Naši zástupcovia sa na podujatí zúčastnili online formou. Všetky…
 • Krátka správa č. 52/2023

  Zverejnenie prezentácií a videí z uskutočnených odborných podujatí autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.11.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám informáciu o zverejnení prezentácií a videí z uskutočnených odborných podujatí. Katedra geodézie SvF STU v Bratislave a Komora geodetov…
 • Krátka správa č. 51/2023

  Stanovisko k postupu OÚ KO - neformálna oprava chyby autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2023 Vážený člen KGK, na základe podnetu našich členov sme požiadali ÚGKK SR o list č. LPO/2023/000854-42 adresovaný okresným úradom,…
 • Krátka správa č. 50/2023

  Osvetové listy úradom a partnerským organizáciám pri využívaní dostupných grafických informácií autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2023 Vážený člen KGK, ÚGKK SR a KGK spracovali a odoslali stavebným úradom a samosprávam, Slovenskej komore stavebných inžinierov, Slovenskej komore…
 • Krátka správa č. 49/2023

  Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác - aktualizácia autor: Ing. Peter Repáň, 20.11.2023 Vážený člen KGK, ak máte akékoľvek pripomienky a návrhy na zmeny v Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác…