Kontakt

Kancelária:
Na paši 4
821 02 Bratislava

Tel./Fax: +421 2 4488 8348
kgk@kgk.sk
www.kgk.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0011468434/0900
IBAN: SK31 0900 0000 0000 1146 8434
IČO: 31 749 348
DIČ: 2020870874

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom nasledovného formulára: