Kontakt

Komora geodetov a kartografov
Jarošova 2961/1
831 03 Bratislava

Tel.: 00421 904 604 859
kgk@kgk.sk
www.kgk.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0011468434/0900
IBAN: SK31 0900 0000 0000 1146 8434
IČO: 31 749 348
DIČ: 2020870874

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom nasledovného formulára: