29. slovenské geodetické dni

Momentky z 29. SGD zachytené fotografom

ODBORNÝ PROGRAM

STREDA 26.10.2022

930 –   945            Otvorenie 29. slovenských geodetických dní

945 – 1115              INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok
– Odborný garant:  Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

 

KOPÁČIK, A. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
MRVA, J. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

 

1115 – 1145            Prestávka

1145 – 1300            AKTUÁLNE TÉMY REZORTU ÚGKK SR
2. blok – Odborný garant: Ing. Vladimír Raškovič
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

 

FOJTL, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Otvorené údaje ÚGKK SR
ŠOLTYSOVÁ, Ľ.  – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Obmedzenia verejnosti katastra nehnuteľností v kontexte práva na ochranu súkromia
KUBASÁK, T. – Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Úloha VÚGK pri poskytovaní údajov katastra nehnuteľností
KUBASÁK, T. – LESŇÁK, M. – Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Tvorba VKMi transformáciou, kontrola máp
LEITMAN, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Skúsenosti s tvorbou VKMi

 

1300 – 1400           Obed

1400 – 1500            UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A                                        KARTOGRAFII
3. blok Prvá časť
Odborný garant: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

 

BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Novinky od Leica geosystems
TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
Novinky TOPCON
SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Nové produkty značiek GEOMAX, South, FOIF

 

1500 – 1530          Prestávka

1530 – 1630         UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A  KARTOGRAFII
3. blok Druhá časť
Odborný garant: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

 

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
Prínos k zvýšeniu kvality pre letecké a mobilné mapovanie – Vexcel, Riegl, Applanix a Bentley/Orbit
HALUPKA, P. – 3GON Slovakia
Praktické využitie dronov a hromadných dát v každodennej geodézii
MIKUŠ, M. – ArcGeo
Výhody systému ArcGIS pre geodetov
SLOVÁK, M. – GS SOFT
GS SOFT – nové softvérové možnosti (aj) pre geodetov

 

1630 – 1700             Diskusia

1700                      Ukončenie 1. rokovacieho dňa 29. SGD

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK 27.10.2022

900 – 1030              PÔSOBENIE GEODETOV NA VÝZNAMNÝCH STAVBÁCH
4. blok
Prvá časť
Odborný garant: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

HUDEC, M. – KRŠIAK, M.
Inovácia a modernizácia plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo
KUBÍK, A. – BELKO, M. – KRUPEC, M.
D1 Hubová Ivachnová
SEMAN, P.
D1 obchvat Prešova
PORUBEC, J.
D1 Hričovské Podhradie – Višňové
KRIŽ, P. – KRUPEC, M.
D1 Višňové – Dubná Skala
MATIAŠ, M.
D3 Čadca – Bukov – Svrčinovec
SZABÓ, R.
R2 Kriváň – Mýtna
NOVÁK, M. – MATIAŠ, M.
R2 Mýtna – Lovinobaňa

 

1030 – 1100             Prestávka

1100 – 1215                 PÔSOBENIE GEODETOV NA VÝZNAMNÝCH STAVBÁCH
4. blok Druhá časť
Odborný garant: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

DOLEŽAL, M.
Vybudovanie mostu na diaľnici D1 technológiou APS z pohľadu geodeta zhotoviteľa
ŠPAČEK, M.
D4/R7 – obchvat Bratislavy
HOLÍČEK, V.
ŽSR Púchov – Považská Teplá
SKUKALÍK, M.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo),1. etapa – Poprad (mimo) – Lučivná
PRAŽIENKA, J.
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), 3.etapa Čadca (mimo) – št. hr. SR/ČR
JANÍČEK, M.
ŽSR uzol Žilina
TALAROVIČ, M.
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica  SR/ČR

 

1215 – 1230           Diskusia a ukončenie 29. SGD

1230 – 1400            Obed

PREZENTÁCIE

KOPÁČIK, A. – Z činnosti Komory geodetov a kartografov (PDF, 3 MB)
MRVA, J. – Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (PDF, 2 MB)

FOJTL, M. – Otvorené údaje ÚGKK SR (PDF, 1 MB)
ŠOLTYSOVÁ, Ľ. – Obmedzenia verejnosti KN v kontexte práva na ochranu súkromia (PDF, 802 KB)
KUBASÁK, T. – Úloha VÚGK pri poskytovaní údajov katastra nehnuteľností (PDF, 4 MB)
KUBASÁK, T. – LESŇÁK, M. – Tvorba VKMi transformáciou, kontrola máp (PDF, 8 MB)
LEITMAN, M. – Skúsenosti s tvorbou VKMi (PDF, 3 MB)

SEDLÁČEK, M. – Nové produkty značiek GEOMAX, South, FOIF (PDF, 4 MB)
HALUPKA, P. – Praktické využitie dronov a hromadných dát v každodennej geodézii (PDF, 9 MB)
SLOVÁK, M. – GS SOFT – nové softvérové možnosti (aj) pre geodetov (PDF, 2 MB)

HUDEC, M. – KRŠIAK, M. – Inovácia a modernizácia plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo (PDF, 5 MB)
KUBÍK, A. – BELKO, M. – KRUPEC, M. – D1 Hubová Ivachnová (PDF, 3 MB)
KRUPEC, M. – D1 Hubová Ivachnová – Tunel Čebrať (PDF, 2 MB)
DOLEŽAL, M. – Vybudovanie mostu na diaľnici D1 technológiou APS z pohľadu geodeta zhotoviteľa (PDF, 3 MB)
ŠPAČEK, M. – D4/R7 – obchvat Bratislavy (PDF, 1 MB)
HOLÍČEK, V. – Modernizácia trate Púchov- Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa (PDF 3 MB)
SKUKALÍK, M. – Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa – Poprad (mimo) – Lučivná (PDF, 2 MB)
PRAŽIENKA, J. – ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), 3.etapa Čadca (mimo) – št. hr. SR/ČR (PDF, 2 MB)
TALAROVIČ, M. – ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR (PDF, 645 KB)

                   

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV

Zoznam prihlásených_25102022 (PDF, 234KB)

ODBORNÍ GARANTI

Alojz Kopáčik
Vladimír Stromček


Komora geodetov a kartografov

Vladimír Raškovič


Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Peter Kyrinovič


SvF STU v Bratislave

Ľubica Hudecová


Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vladimír Uhlík


Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Róbert Fencík


Kartografická spoločnosť SR

Marek Fraštia


Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum

SPONZORI

VYSTAVOVATELIA

Spoločnosť SURVEYE, s. r. o.
POPIS:
Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom geodetických a oftalmologických prístrojov ako aj tvorbou geodát a služieb s tým súvisiacich. Poskytuje kompletné servisné a  poradenské služby, technickú asistenciu, podporu a pomoc vo všetkých obchodných oddeleniach.

Obchodné oddelenie

Ťažisko obchodnej činnosti spočíva v  predaji prístrojov pre presné určovanie polohy (geodetických a GPS prístrojov, laserových prístrojov pre stavebníctvo, automatické systémy pre riadenie zemných strojov, GPS pre GIS a ďalších prístrojov a príslušenstva) , prístrojov pre presné poľnohospodárstvo a optických a oftalmologických prístrojov pre očných lekárov, optikov, optometristov,  medicínske centrá a nemocnice. Obchodné oddelenie zaisťuje komplexné služby v oblasti poradenstva, záručného i pozáručného servisu a kalibráciu prístrojov.

Servisné oddelenie

Ku všetkým dodávaným prístrojom a pomôckam spoločnosť poskytuje servis na území SR so servisnými technikmi, ktorí sú odborne preškolení a certifikovaní výrobcom zn. TOPCON.

Geodáta a služby

Oddelenie geodát a služieb sa zaoberá prácami tak v oblasti geodézie a kartografie ako aj fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. Zaisťuje komplexné služby v oblasti tvorby dát a dodávky dát na základe individuálnej komunikácie so zákazníkom.

– výhradné zastúpenie a autorizovaný servis Leica Geosystems AG pre Slovensko.
PRODUKTY:
GEODÉZIA A GIS – Totálne stanice, GPS pre geodéziu, nivelačné prístroje, teodolity, diaľkomery, diaľkomery pre GIS …
GEO-PRÍSLUŠENSTVO – Statívy a príslušenstvo, centrácia a laserové olovnice, reflektory a minireflektory, reflektorové výtyčky a stojany, batérie, káble a registrácia …
STAVEBNÍCTVO – stavebné nivelačné prístroje, stavebné teodolity, stavebné totálne stanice, laserové diaľkomery DISTO, lasery krížové a bodové …
a ďalšia špeciálna technika.

iNGs

POPIS:
Spoločnosť zameraná na podporu práce s technickou dokumentáciou.
Služby: systémová údržba počítačového parku, programové vybavenie a správy IT infraštruktúry vôbec.
Oblasti: technickej projekcie, prípravy a správy technologických celkov, projekcie a správy inžinierskych stavieb, správy prostriedkov a majetku.

POPIS:
Autorizovaný distribútor, odborný predaj HW, SW a poradenstvo v oblastiach digitálna fotogrametria, 3D modelovanie, 3D vizualizácia a vytváranie 3D databáz krajiny pre aplikácie v reálnom čase.
PRODUKTY:
PhotoModeler – softvér pre pozemnú fotogrametriu na meranie a modelovanie reálneho sveta.
UltraCamX – digitálna letecká kamera a UltraScan5000 – presný fotogrametrický skener od Vexcel Imaging/Microsoft Photogrammetry.
DA42MPP – moderné fotogrametrické snímkovacie lietadlo od Diamond Airborne Sensing.
Kvalitný značkový hardvér ACER – notebooky, LCD monitory, PC, servre a dátové polia.

Firma V I L L A s.r.o. je autorizovaný distribútor pre Slovensko značiek Geomax, FOIF, KQGEO, JAVAD, MicroSurvey, AMPERE SYSTEM, SECO, NEDO, JUNIPER systems.
Poskytuje odborné poradenstvo a servis pre geodetické prístroje a príslušenstvo, GIS a stavebné prístroje.
Podrobnosti nájdete na www.villa.sk

Geotronics Slovakia, s.r.o.
Autorizovaný distribútor firmy Trimble na Slovensku.
Predaj meracích zariadení, staníc, prístrojov a príslušenstva na geologické a geodetické práce.

3GON Slovakia

Špecialisti na predaj technológií a odborné poradenstvo v oblasti zberu a spracovania priestorových dát. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na domácom aj zahraničnom trhu vedia pripraviť riešenie na mieru a poskytnúť prvotriednu podporu a servis.
Oficiálne zastúpenie a predaj značiek SOKKIA, DJI Enterprise, GeoSLAM, FARO, 3Dsurvey, Terrasolid.

Spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o. sa špecializuje na predaj a servis prístrojov a príslušenstva značky senseFly, Trimble, SECO, Spectra Precision, Handheld a Stonex na Slovensku. Všetky informácie nájdete na www.geopriestor.sk a www.bezpilotne.sk. 

ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 

Špecialisti na distribúciu geografických informačných systémov (GIS) spoločnosti Esri, Inc. vrátane systémovej podpory používateľov a poskytovania autorizovaných školení. Navrhujú a implementujú riešenia, v ktorých hrajú dôležitú úlohu geopriestorové informácie. Zabezpečujú všetky potrebné služby, ktoré súvisia s realizáciou týchto projektov, od analýzy, návrhu až po implementáciu.

Geoteam spol. s. r.o.

Spoločnosť Geoteam patrí už dlhé roky k najväčším dodávateľom geodetickej a stavebnej meracej techniky na Slovensku.
Spoločnosť sa zaoberá obchodnou činnosťou a službami súvisiacimi s predajom geodetických a stavebných meracích prístrojov a vykonávaním geodetických prác.
V rámci obchodnej činnosti je autorizovaným zástupcom firmy Geomax,ADA Instruments, ALTUS, SOLA, GEO FENNEL a TRAMEX pre Slovensko a od svojho vzniku patrí medzi najväčších dodávateľov stavebných meracích prístrojov na Slovensku.
Okrem prístrojov ponúka aj kvalitný a rýchly servis, kalibráciu prístrojov a meradiel, technickú podporu a poradenstvo.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej dabázy.

Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.