Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 51/2022

  Pozvánka na II. ročník Konferencie o pozemkovom práve autor: Ing. Peter Repáň, 16.11.2022 Vážený člen komory, preposielame Vám informáciu o II. ročníku Konferencie o pozemkovom práve, ktorá sa uskutoční 25. 11. 2022 od 9:00 h na…
 • Krátka správa č. 50/2022

  Jesenné VZ CLGE autor: Ing. Peter Repáň, 14.11.2022 V dňoch 26. až 29.10.2022 som sa ako delegát za Slovenskú republiku a za Komoru geodetov a kartografov zúčastnil jesenného valného zhromaždenia (General Assembly II/GA II) Európskeho…
 • Krátka správa č. 49/2022

  Pozvánka na GIS Day na SvF 2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 10.11.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám pozvánku na GIS Day na SvF STU v Bratislave, ktorú organizuje Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky a Katedra…
 • Krátka správa č. 48/2022

  Ukončenie registrácie na 29. SGD autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.10.2022   Vážený člen KGK, touto cestou Vám chceme informovať, že ukončujeme registráciu na 29. SGD z dôvodu obmedzených kapacitných možností hotela. Ďakujeme všetkým,…
 • Krátka správa č. 47/2022

  Zákon NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších…
 • Krátka správa č. 46/2022

  GaKO 10/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.10.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 10. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-10-2022/
 • Krátka správa č. 45/2022

  Dodatok č. 1 k PZ 0120100106 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.10.2022 Vážený člen KGK, Komora geodetov a kartografov a Wüstenrot poisťovňa, a.s. uzatvorili Dodatok k PZ pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti…
 • Krátka správa č. 44/2022

  Dotazníky o BIM a SEEtheSkills autor: Tomáš Funtík, viceprezident BIMaS, 10.10.2022 Vážený člen KGK,  preposielame Vám informáciu od viceprezidenta BIMaS p. Tomáša Funtíka: Dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o…
 • Krátka správa č. 43/2022

  Informácia ÚGKK o prácach na Smernici na vyhotovovanie geometrických plánov autor: Ing. Vladimír Raškovič, podpredseda ÚGKK SR, 06.10.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám informáciu od podpredsedu ÚGKK SR Ing. Vladimíra Raškoviča: Touto cestou…
 • Krátka správa č. 42/2022

  Dotazník k pripravovanej smernici na vyhotovenie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov autor: Ing. Anna Holá, Katastrálna komisia KGK, 05.10.2022 Vážený člen KGK, z dôvodu tvorby novej Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov…