Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 35/2023

  Národný projekt pre program Slovensko 2023 – 2027 - asistencia pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 04.08.2023 Vážený člen KGK, na KGK sa obrátili Úrad…
 • Krátka správa č. 34/2023

  Prehľad zmien právnych predpisov za júl 2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03.08.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame spracovaný prehľad zmien vybraných právnych predpisov za obdobie júl 2023 JUDr. Hardošovou. Prílohu nájdete…
 • Krátka správa č. 33/2023

  Nový cenník pre geodetické a kartografické práce autor: Ing. Peter Repáň, 02.08.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám informáciu o zaradení nášho sadzobníka do cenníkov/databázy CENEKON. https://www.kros.sk/blog/novy-cennik-geodeticke-a-kartograficke-prace/ Citujem: Nový cenník pre geodetické a kartografické…
 • Krátka správa č. 32/2023

  Nová evidencia sústavného vzdelávania AGaK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.07.2023 Vážený člen KGK, v decembri 2022 skončilo trojročné obdobie vzdelávania, ktoré kancelária komory vyhodnotila a zároveň výsledky hodnotenia sprístupnila členom v zóne pre členov…
 • Krátka správa č. 31/2023

  Prehľad zmien právnych predpisov za jún 2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.07.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame spracovaný prehľad zmien vybraných právnych predpisov za obdobie jún 2023 JUDr. Hardošovou. Prílohu nájdete…
 • Krátka správa č. 30/2023

  Tvorba vyhlášky o GaK činnostiach vo výstavbe autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 14.07.2023 Vážený člen KGK, v prílohe vám zasielame informáciu o uverejnení „Predbežnej informácie k tvorbe vyhlášky o GaK činnostiach vo výstavbe“, ktorou sa spúšťa…
 • Krátka správa č. 29/2023

  Konferencia IPG 2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.06.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame pozvánku na konferenciu IPG 2023, ktorá sa bude konať 13.9.2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Tematické zameranie -…
 • Krátka správa č. 28/2023

  Právne stanovisko v otázke premlčania zodpovednosti za výsledky práce autorizovaného geodeta a kartografa autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.06.2023 Vážený člen KGK, na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátku JUDr. Hardošovú o…
 • Krátka správa č. 27/2023

  Právne stanovisko k natáčaniu geodeta pri výkone jeho činnosti autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.06.2023 Vážený člen KGK, na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátsku kanceláriu o spracovanie stanoviska k právnej úprave…
 • Regionálne stretnutia

  Prezentácie 2023 KOPÁČIK, A. (PDF, 2 MB) 2022 KOPÁČIK, A. (PDF, 3 MB) LEITMAN, M. - HANUS, D. (PDF, 2 MB) MATOUŠKOVÁ, R. (PDF, 3 MB) Pozvánky 2023 Pozvánka KE-PO (PDF, 531…