Krátka správa č. 27/2023

Právne stanovisko k natáčaniu geodeta pri výkone jeho činnosti
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.06.2023

Vážený člen KGK,

na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátsku kanceláriu o spracovanie stanoviska k právnej úprave ochrany osobnosti na základe ustanovení § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

Vyššie uvedené znamená, že nikto nemôže geodeta fotiť ani si natáčať bez jeho vedomia a súhlasu.

Prílohu nájdete na webe v časti Infoblok/Právne poradenstvo/Advokátka (“Len pre členov”)