Krátka správa č. 25/2023

Konzultačná konferencia o pozemkových úpravách
autor: Ing. Peter Repáň, 30.05.2023

Vážený člen komory,

preposielame Vám informáciu o konaní Konzultačnej konferencie zameranej na problematiku prípravy zákona o pozemkových úpravách, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2023 od 9:00 hod. v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia má obmedzenú kapacitu účastníkov, prezenčná účasť je len pre pozvaných. Ostatní majú možnosť sa pripojiť online prostredníctvom linku cez MS Teams.

V prílohe Vám zasielame pozvánku, ktorá bola zaslaná prezenčným účastníkom spolu s dotazníkom, ktorý bude tvoriť základ otvorenej diskusie. Odpovede na dotazník posielajte na adresu: peter.repan@pce.sk

Konferenciu na tému pozemkových úprav, otvorenú pre všetkých záujemcov, je v pláne organizovať na jeseň tohto roku.

Pripojte sa pomocou počítača, mobilnej aplikácie alebo zariadenia v miestnosti

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 353 563 391 938
Prístupový kód: 5QAfhY

Pozvánka (PDF, 96 KB)

Dotazník (PDF, 97 KB)