Články

  Načítavam články...
 • FIG – pozvánka na medzinárodný deň geodetov

 • Krátka správa č. 11/2024

  Materiál k valnému zhromaždeniu a registrácia účasti autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.02.2024 Vážený člen KGK, v zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia Vám krátkou správou posielame zásielku k valnému zhromaždeniu, ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2024 v…
 • Krátka správa č. 10/2024

  Hromadné poistenie AGaK prostredníctvom maklérskej spoločnosti RENOMIA autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.02.2024 Vážený člen komory, v najbližších dňoch budete oslovený maklérskou spoločnosťou RENOMIA k prolongácii Vášho poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu vo Wüstenrot poisťovni, a. s. na…
 • Krátka správa č. 9/2024

  Splnomocnenie k hlasovaniu na VZ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13. 02. 2024 Vážený člen KGK, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 15.3.2024 v Senci, v Hoteli SENEC.…
 • Krátka správa č. 8/2024

  Oznam o začatí pripomienkového konania LP/2024/57 - Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.02.2024 Vážený člen KGK, preposielame Vám informáciu o začatí pripomienkového konania Vyhlášky č. 300/2009 Z. z.…
 • Krátka správa č. 7/2024

  Elektronický odber noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.02.2024 Vážený člen KGK, do 14.4.2024 je v platnosti zmluva medzi KGK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN-online s možnosťou čítania, prenosu textu…
 • Krátka správa č. 6/2024

  Pozvánka na VZ, návrh kandidátov predstavenstva KGK, návrh kandidátov člena KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.02.2024 Vážený člen KGK, ako sme Vás už informovali krátkou správou 57/2023, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho…
 • Krátka správa č. 5/2024

  Vysvetlenie otázok v súvislosti s evidenciou BPEJ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.02.2024 Vážený člen KGK, na základe podnetu našich členov sme požiadali ÚGKK SR o vysvetlenie otázok v súvislosti s evidenciou BPEJ. Čo v prípade, ak…
 • Krátka správa č. 4/2024

  Zoznam vzdelávacích aktivít a odborných podujatí v roku 2024 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.01.2024 Vážený člen KGK, V súlade s čl. 21, ods. 4 Stanov KGK predstavenstvo v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiou určilo a…
 • Krátka správa č. 3/2024

  Nový predseda ÚGKK SR autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.01.2024 Vážený člen komory, dňom 23.01.2024 bol uznesením vlády SR odvolaný z funkcie predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Ing. Ján Mrva. Dňom 24.01.2024 bol uznesením vlády SR…