Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 43/2023

  Dotazník o BIM autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 04.10.2023 Vážený člen KGK, dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka o BIM (z angl. Building Information Modeling - Informačné modelovanie stavieb), ktorý…
 • Krátka správa č. 42/2023

  Vyhláška o postavení a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 03.10.2023 Vážená členka, Vážený člen KGK!…
 • Krátka správa č. 41/2023

  CLGE YSC, YSM, INTERGEO Berlin September – October 2023 autor: Ing. Peter Repáň, 29.09.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám novinky od CLGE: CLGE Young Surveyors’ Contest (YSC) a CLGE Young Surveyors’ Meeting…
 • Krátka správa č. 40/2023

  Poskytovanie kópií zo zbierky listín autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.09.2023 Vážený člen komory, na základe podnetu od člena komory sa KGK obrátila na ÚGKK SR so žiadosťou o interpretáciu § 68 zákona NR SR…
 • Krátka správa č. 39/2023

  Pozvánka  na konferenciu Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín  V4 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.09.2023 Vážený člen KGK, pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4, ktorá…
 • Krátka správa č. 38/2023

  Pozvánka na 30. SGD autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.09.2023 Vážený člen KGK, dovoľujeme si Vás pozvať na jubilejné 30. slovenské geodetické dni. Pripravujeme ich v zaužívanej forme, prezenčnej dvojdňovej konferencie, s výstavou geodetickej techniky…
 • Krátka správa č. 37/2023

  Konferencia IPG2023 – doplňujúce informácie autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.08.2023 Vážený člen KGK, v nadväznosti na odoslanú informáciu KS č. 29/2023 o usporiadaní konferencie IPG2023 s tematickým zameraním QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA?, ktorá sa uskutoční…
 • Krátka správa č. 36/2023

  Vyhlásenie VO - Prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej – transformovanej na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.08.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám informáciu o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku…
 • Krátka správa č. 35/2023

  Národný projekt pre program Slovensko 2023 – 2027 - asistencia pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 04.08.2023 Vážený člen KGK, na KGK sa obrátili Úrad…
 • Krátka správa č. 34/2023

  Prehľad zmien právnych predpisov za júl 2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03.08.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame spracovaný prehľad zmien vybraných právnych predpisov za obdobie júl 2023 JUDr. Hardošovou. Prílohu nájdete…