Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 50/2023

  Osvetové listy úradom a partnerským organizáciám pri využívaní dostupných grafických informácií autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2023 Vážený člen KGK, ÚGKK SR a KGK spracovali a odoslali stavebným úradom a samosprávam, Slovenskej komore stavebných inžinierov, Slovenskej komore…
 • Krátka správa č. 49/2023

  Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác - aktualizácia autor: Ing. Peter Repáň, 20.11.2023 Vážený člen KGK, ak máte akékoľvek pripomienky a návrhy na zmeny v Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác…
 • Krátka správa č. 48/2023

  Aktivity v kartografii autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.11.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame program seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII venované Jánovi Pravdovi 2023, ktorý sa uskutoční 24.11.2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.…
 • Krátka správa č. 47/2023

  Zmena poskytovania údajov o BPEJ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.10.2023 ÚGKK si Vás dovoľuje informovať o zmene poskytovania údajov o BPEJ. Aktuálne údaje preberané priamo z referenčného registra, ktorý spravuje NPPC-VÚPOP, nájdete vo vizuálnej forme…
 • Krátka správa č. 46/2023

  Smernica na vyhotovovanie geometrického plánu autor: Ing. Anna Holá, predsedníčka Komisie pre KN a PÚ, 27.10.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám zasielame návrh znenia textu Smernice na vyhotovovanie geometrického plánu. Pripomienky ku…
 • Krátka správa č. 45/2023

  Vyhláška o územných plánoch č. 392/2023 Z.z. autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.10.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám nasledovnú informáciu: V zbierke zákonov bola zverejnená informácia o vydaní vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a…
 • Krátka správa č. 44/2023

  Organizačná informácia pre účastníkov 30. SGD autor: Ing. Ingrid Geisseová, 10.10.2023 Vážený člen KGK – účastník 30. SGD, v dôsledku technických úprav a uzávery podchodu vedúceho z mesta k hotelu Holiday Inn Žilina…
 • Krátka správa č. 43/2023

  Dotazník o BIM autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 04.10.2023 Vážený člen KGK, dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka o BIM (z angl. Building Information Modeling - Informačné modelovanie stavieb), ktorý…
 • Krátka správa č. 42/2023

  Vyhláška o postavení a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 03.10.2023 Vážená členka, Vážený člen KGK!…
 • Krátka správa č. 41/2023

  CLGE YSC, YSM, INTERGEO Berlin September – October 2023 autor: Ing. Peter Repáň, 29.09.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám novinky od CLGE: CLGE Young Surveyors’ Contest (YSC) a CLGE Young Surveyors’ Meeting…