Články

  Načítavam články...
 • Archív krátkych správ

  2021 (PDF, 718 KB) 2020 (PDF, 510KB) 2019 (PDF, 388 KB) 2018 (PDF, 345 KB) 2017 (PDF, 374 KB) 2016 (PDF, 265 KB) 2015 (PDF, 385 KB) 2014 (PDF, 462 KB)
 • Len pre členov komory

  Predstavenstvo 2023 Zasadanie P-KGK 26012023 (DOC, 69 KB) Zasadanie P-KGK 02032023 (DOC, 65 KB) Zasadanie P-KGK 30032023 (DOC, 71 KB) Zasadanie P-KGK 18052023 (DOC, 64 KB) Zasadanie P-KGK 08062023 (DOC, 58 KB)…
 • 28. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 28. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní, ktoré sme pripravovali za zložitých pandemických podmienok. Vaša účasť online…
 • Spolupráca s partnerskými organizáciami

  Stanovisko ÚGKK SR k postupu OÚ KO - neformálna oprava chyby List ÚGKK SR č. LPO/2023/000854-42 adresovaný okresným úradom, katastrálnym odborom vo veci postupu okresných úradov, katastrálnych odborov v súvislosti s konaním o oprave chyby…
 • Žiadosť o súhlas používania ochrannej známky

  Žiadosť o vydanie OZ_firma (DOC, 26 KB) Žiadosť o vydanie OZ_SZČO (DOC, 30 KB)
 • Zákony a vyhlášky

  Zákon o komore geodetov a kartografov Zákon o komore geodetov a kartografov 487/2021    Zákon o geodézii a kartografii Zákon o geodézii a kartografii 215/1995   VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra…
 • Len pre členov komory

  Sadzobník (PDF, 732 KB)
 • 27. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 27. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní. Dúfame, že naplnili Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na…
 • IPG 2019

  Program (PDF, 165KB) Závery (PDF, 216KB)
 • A.G.K. 2018

  Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadala seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2018 dňa 13.9.2018  Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov a…