Krátka správa č. 26/2023

Dotazník k analýze aktuálnych zmien na trhu práce

autor: Ing. Ján Hardoš, čestný člen KGK, 31.05.2023

Vážený člen KGK,

preposielame Vám žiadosť Ing. Jána Hardoša, čestného člena KGK a člena Sektorovej rady pre stavebníctvo a geodéziu a kartografiu, o vyplnenie  krátkeho anonymného dotazníka, ktorý bude slúžiť k analýze aktuálnych zmien na trhu práce.  

https://forms.gle/1AjFNm361LocoxgB9

Cieľom dokumentu je vytvorenie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v danom sektore vzhľadom na už známe ako aj predpokladané zmeny potrieb trhu práce vyvolané najmä pandémiou, vojnovou krízou na Ukrajine, ako aj energetickou krízou.

Ďakujeme za Váš čas.