Krátka správa č. 21/2023

Odpoveď ÚGKK SR k problematike platnosti Preukazu geodeta

autor: Ing. Ingrid Geisseová 11.04.2023

Vážený člen komory,

na základe podnetu od člena komory sa KGK obrátila na ÚGKK SR s otázkou k problematike platnosti Preukazu geodeta, v súvislosti s povinnosťou vydávania nových občianskych preukazov.