2024 – 2026

Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2024

 

Predstavenstvo – predstavenstvo@kgk.sk

prof. Ing. Alojz Kopáčik – predseda – predseda@kgk.sk

Ing. Peter Repáň – podpredseda – peter.repan@pce.sk

Ing. Diana Bobíková, PhD. – bobikova@geoglobal.sk

Ing. Martina Bušniaková – busniakova.m@gmail.com

Ing. Anna Holá – annahola.geoplan@gmail.com

Ing. Miroslav Hudec – hudec.m@inkat.sk

Ing. Andrej Kubík – andrej.kubik@lm-geo.sk

Ing. Martin Ondriaš – ondrias.kgk@gmail.com

Ing. Róbert Sadloň – sadlon@geodets.sk

Dozorná rada – dr@kgk.sk

Ing. Kamila Krigovská – predseda – krigovskak@gmail.com

Ing. Vladimír Nechuta – nechuta@gkmt.sk

Ing. Richard Škúci – richard.skuci@geokod.sk

Ing. Renáta Šrámková – rena.sramkova@gmail.com

Ing. Eva Vaníková – evanikova@gmail.com

Disciplinárna komisia – dk@kgk.sk

Ing. Zuzana Uhrinová – predseda – zuna.uhrinova@gmail.com

Ing. Miloš Jacko, PhD. – predseda – geodetjm@gmail.com

Ing. Michal Hrčka, PhD. – michal.hrcka@gmail.com

Ing. Michal Kráľ – georex.sk@gmail.com

Ing. Eugen Leitmann – eugen.leitmann@gmail.com

Ing. Ivan Paulen – ivan.paulen@gmail.com

Ing. Jozef Pobjecký – pobjecky@geomost.sk

Volebné obdobia