2000 – 2001

Volebné obdobie 2000 – 2001

Predstavenstvo:

Ing. Vladimír Stromček – predseda – zilina@geodezia.sk
Ing. Marián Beňák – podpredseda
Ing. Marián Bulla – mbulla@nextra.sk
Ing. Ján Hardoš – sigeo@netax.sk
Ing. Pavol Krišpinský – gmkvk@bb.psg.sk
Ing. Štefan Lukáč – lukac@svf.stuba.sk
Ing. Milan Paulík – epaulik@kosice.upjs.sk
Ing. Peter Repáň – Peter.Repan@pce.sk
Ing. Vladimír Stankovský – geoka@isternet.sk

Skúšobná komisia:

Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. – predseda *)
Prof. Ing. Ladislav Bitterer,CSc. – bitter@fstav.utc.sk
Doc. Ing. Ernest Bučko, PhD. – bucko@svf.stuba.sk
Ing. Karol Ďungel – sgs@post.sk
Doc. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – kopacik@svf.stuba.sk
Ing. Jozef Klučiar – Jozef.Kluciar@pce.sk
Ing. Ivan Žilinčár
Ing. Andrej Vojtičko, CSc. (zástupca ÚGKK SR) – vojticko@geodesy.gov.sk
*) zvolení na prvom zasadnutí skúšobnej komisie

Disciplinárna komisia:

Ing. Anton Hoffmann – predseda
Ing. František Breza – metric@sinet.sk
Ing. Jaroslav Kutlik – kutlik@bb.telecom.sk
Ing. Eugen Leitman
Ing. Ján Masarik
Ing. Štefan Nagy – nagy@spisnet.sk
Ing. Ivan Paulen

Dozorná rada:

Ing. Ján Janek – predseda – sgs@post.sk
Ing. Jozef Kožár – kozar@svf.stuba.sk
Ing. Vladimír Majerčík
Ing. Vladimír Raškovič – gok@nr.sknet.sk
Ing. Oto Svätojánsky – Oto.Svatojansky@pce.sk