2002 – 2003

Volebné obdobie 2002 – 2003

Predstavenstvo:

Ing. Vladimír Stromček – predseda – zilina@geodezia.sk
Ing. Štefan Lukáč – podpredseda – lukac@svf.stuba.sk
Ing. Marián Bulla – mbulla@orava.sk
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš – dzur-gejdos@geometra.sk
Ing. Ján Hardoš – sigeo@netax.sk
Ing. Nataša Hermanová – hermanovan@geometratn.sk
Ing. Peter Repáň – Peter.Repan@pce.sk
Ing. Róbert Sadloň – sadlon.geodet@post.sk
Ing. Vladimír Stankovský – geoka@isternet.sk

Skúšobná komisia:

Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. – predseda *)
Prof. Ing. Ladislav Bitterer,CSc. – bitter@fstav.utc.sk
Doc. Ing. Ernest Bučko, PhD. – bucko@svf.stuba.sk
Ing. Karol Ďungel – sgs@post.sk
Doc. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – kopacik@svf.stuba.sk
Ing. Jozef Klučiar – Jozef.Kluciar@pce.sk
Ing. Ivan Žilinčár – zilincar@nextra.sk
Ing. Andrej Vojtičko, CSc. (zástupca ÚGKK SR) – vojticko@geodesy.gov.sk
*) zvolený na prvom zasadnutí skúšobnej komisie

Disciplinárna komisia:

Ing. Štefan Nagy – predseda – nagy.stefan@stonline.sk
Ing. František Breza – metrik@sinet.sk
Ing. Jaroslav Kutlik – kutlik@bb.telecom.sk
Ing. Eugen Leitman – eleitmann@stonline.sk
Ing. Ivan Paulen – ipaulen@stonline.sk
Ing. Jozef Pobjecký – jpobjecky@hotmail.com
Ing. Jarmila Vajdová – vajdova@max.sknet.sk

Dozorná rada:

Ing. Oto Svätojánsky – predseda – Oto.Svatojansky@pce.sk
Ing. Miroslav Hudec – podpredseda – hudec.m@zoznam.sk
Ing. Jozef Kožár – geokod@ba.psk.sk
Ing. Vladimír Nechuta – nechuta@savmt.sk
Ing. Vladimír Vázal – vazal_vladimir@vet.seas.sk