1996 – 1997

Predstavenstvo:

Prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. – predseda
Ing. Stanislav Strečanský – podpredseda
(po úmrtí prof. Abeloviča predseda)
Ing. Ján Lištiak
Ing. Ján Hurtuk
Ing. Marián Beňák
Ing. Ján Hardoš
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Vladimír Stankovský
Ing. Andrej Tóth

Skúšobná komisia:

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc. – predseda
Doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc. – podpredseda
(po úmrtí prof. Michalčáka predseda)
Ing. Karol Ďungel
Doc. Ing. Ernest Bučko, CSc.
(nastúpil po úmrtí prof. Michalčáka)
Ing. Ivan Žilinčár
Ing. Vladimír Vrzgula
Ing. Florián Babin
Ing. Ján Obšívaný

Dozorná rada:

Doc. Ing. Badida Michal, CSc. – predseda
Ing. Andrej Margicin, CSc.
Ing. Ján Sýkora
Ing. Ján Kavulič
Ing. Ján Janek

Disciplinárna komisia:

Ing. Vladimír Stromček – predseda
Ing. Jozef Timko
Ing. Pavol Riško
Ing. Viera Froncová
Ing. Jaroslav Kutlík
Ing. Juraj Zálom
Ing. Ján Pekarčík