2014 – 2016

Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 28.3.2014 v Banskej Bystrici.

Predstavenstvo:

Ing. Ján Hardoš – predseda – sigeo@sigeo.sk
Ing. Peter Repáň – podpredseda – peter.repan@pce.sk
Ing. Marián Bulla – bulla@orava.sk – odstúpenie z funkcie 2.10.2014
Ing. Andrej Gargalovič – gargalovic@mail.t-com.sk – kooptovaný do funkcie 2.10.2014
Ing. Miroslav Hudec – hudec.m@zoznam.sk
Ing. Anna Holá – geotn@mail.t-com.sk
Ing. Štefan Nagy – kodena1@gmail.com – odstúpenie z funkcie 30.4.2015
Ing. Nataša Hermanová – hermanovan@geometratn.sk – kooptovaná do funkcie 1.5.2015
Ing. Vladimír Raškovič – rasko@gok.sk
Ing. Jozef Piroha – pirohajozef@geodetika.sk
Ing. Vladimír Stromček – stromcek@geodezia.sk

Dozorná rada:

Ing. Vladimír Vázal – predseda – vladimir.vazal@enel.com
Ing. Vladimír Nechuta – nechuta@gkmt.sk
Ing. Renáta Šrámková – rsramkova@geodis.sk
Ing. Elena Škamlová – skamlova@geodetig5.sk
Ing. Richard Škúci – richard.skuci@geokod.sk

Disciplinárna komisia:

Ing. Jozef Pobjecký – predseda – pobjecky@geomost.sk
Ing. Miloš Jacko, PhD. – jacko_phd@lycos.com
Ing. Marek Javor – javor@geodet-teamsro.sk
Ing. Eugen Leitmann – eugen.leitmann@gmail.com
Ing. Miloš Macháček – geoma.machacek@stonline.sk
Ing. Ivan Paulen – ipaulen@stonline.sk
Ing. Lev Švárny – svarnylev@gmail.com

Skúšobná a autorizačná komisia
vymenovaná predstavenstvom na jeho zasadaní konanom dňa 17.4.2014 v Bratislave:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – predseda – alojz.kopacik@stuba.sk
Ing. Ján Bielik – jan.bielik@ndsas.sk
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD. – dzurgejdos@geometra.sk
Ing. Karol Ďungel – karol.dungel@gmail.com
Ing. Jozef Kožár – jozef.kozar@geokod.sk
Ing. Štefan Lukáč – stefan.lukac@stuba.sk