2017 – 2019

Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 31. 3. 2017 v Žiline.

Predstavenstvo:

Ing. Ján Hardoš – predseda – jan.hardos@gmail.com
Ing. Peter Repáň – podpredseda – peter.repan@pce.sk
Ing. Martina Bušniaková – busniakova.m@gmail.com
Ing. Andrej Gargalovič – gargalovic@mail.t-com.sk
Ing. Anna Holá – annahola.geoplan@gmail.com
Ing. Miroslav Hudec – hudec.m@inkat.sk
Ing. Martin Ondriaš – m.ondrias@geopron.sk
Ing. Jozef Piroha – pirohajozef@geodetika.sk
Ing. Vladimír Stromček – stromcek@geodezia.sk

Dozorná rada:

Ing. Vladimír Vázal – predseda – vladimir.vazal@seas.sk
Ing. Vladimír Nechuta – nechuta@gkmt.sk
Ing. Elena Škamlová – skamlova@geodetig5.sk
Ing. Richard Škúci – richard.skuci@geokod.sk
Ing. Renáta Šrámková – rena.sramkova@gmail.com

Disciplinárna komisia:

Ing. Jozef Pobjecký – predseda – pobjecky@geomost.sk
Ing. Miloš Jacko, PhD. – jacko_phd@lycos.com
Ing. Marek Javor – javor@geodet-teamsro.sk
Ing. Eugen Leitmann – eugen.leitmann@gmail.com
Ing. Peter Lužák – peter.luzak@gmail.com
Ing. Ivan Paulen – ivan.paulen@gmail.com
Ing. Lev Švárny – svarnylev@gmail.com

Skúšobná a autorizačná komisia
vymenovaná predstavenstvom na jeho zasadaní konanom dňa 27.4.2017 v Bratislave:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – predseda – alojz.kopacik@stuba.sk 
Ing. Ján Bielik – jan.bielik@ndsas.sk
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD. – dzurgejdos@geometra.sk
Ing. Karol Ďungel – karol.dungel@gmail.com
Ing. Jozef Kožár – jozef.kozar@geokod.sk
Ing. Štefan Lukáč – lipg@upcmail.sk