2011 – 2013

Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.2011 v Senci.

Predstavenstvo:

Ing. Vladimír Stromček – predseda – stromcek@geodezia.sk
Ing. Ján Hardoš – podpredseda – sigeo@sigeo.sk
Ing. Peter Repáň – peter.repan@pce.sk
Ing. Marián Bulla – bulla@orava.sk
Ing. Vladimír Raškovič – rasko@gok.sk
Ing. Nataša Hermanová – hermanovan@geometratn.sk
Ing. Miroslav Hudec – hudec.m@zoznam.sk
Ing. Július Kováč – kovac@geoko.sk
Ing. Jozef Piroha – pirohajozef@geodetika.sk

Dozorná rada:

Ing. Vladimír Vázal – predseda – vladimir.vazal@enel.com
Ing. Vladimír Nechuta – nechuta@gkmt.sk
Ing. Renáta Šrámková – rsramkova@geodis.sk
Ing. Elena Škamlová – skamlova@geodetig5.sk
Ing. Richard Škúci – richard.skuci@geokod.sk

Disciplinárna komisia:

Ing. Jozef Pobjecký – predseda – pobjecky@geomost.sk
Ing. Lev Švárny – svarnylev@gmail.com
Ing. Eugen Leitmann – eugen.leitmann@gmail.com
Ing. Marek Javor – javor@geodet-teamsro.sk
Ing. Ivan Paulen – ipaulen@stonline.sk
Ing. Miloš Macháček – geoma.machacek@stonline.sk
Ing. Alfréd Stadlmann – stadlmann@geoaspekt.sk

Skúšobná komisia
vymenovaná predstavenstvom na jeho zasadnutí konanom dňa 20.4.2011 v Bratislave:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – predseda – alojz.kopacik@stuba.sk
Ing. Štefan Lukáč – stefan.lukac@stuba.sk
Ing. Ján Bielik – jan.bielik@ndsas.sk
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD. – dzurgejdos@geometra.sk
Ing. Karol Ďungel – karol.dungel@gmail.com
Ing. Jozef Kožár – jozef.kozar@geokod.sk

Ing. Anna Somíková – zástupca ÚGKK SR – anna.somikova@skgeodesy.sk
zmena zástupcu ÚGKK SR 1.7.2011
Ing. Jozef Vlček – jozef.vlcek@skgeodesy.sk
zmena zástupcu ÚGKK SR 28.11.2012
Ing. Miroslav Mališ – miroslav.malis@skgeodesy.sk