2021 – 2023

Výsledky volieb do orgánov komory z online valného zhromaždenia konaného dňa 09.04.2021.

Predstavenstvo – predstavenstvo@kgk.sk

prof. Ing. Alojz Kopáčik – predseda – predseda@kgk.sk
Ing. Peter Repáň – podpredseda – peter.repan@pce.sk
Ing. Martina Bušniaková – busniakova.m@gmail.com
Ing. Andrej Gargalovič – gargalovic@geokart.sk
Ing. Anna Holá – annahola.geoplan@gmail.com
Ing. Miroslav Hudec – hudec.m@inkat.sk
Ing. Andrej Kubík – andrej.kubik@lm-geo.sk
Ing. Štefan Nagy – stefan.nagy@outlook.com
Ing. Martin Ondriaš – ondrias.kgk@gmail.com

Disciplinárna komisia – dk@kgk.sk

Ing. Miloš Jacko, PhD. – predseda – geodetjm@gmail.com
Ing. Pavol Dibdiak – dibdiak@gmail.com
Ing. Michal Hrčka, PhD. – michal.hrcka@gmail.com
Ing. Eugen Leitmann – eugen.leitmann@gmail.com
Ing. Jozef Pobjecký – pobjecky@geomost.sk
Ing. Marek Rajniak – ageomar@ageomar.sk
Ing. Zuzana Uhrinová – zuna.uhrinova@gmail.com

Dozorná rada – dr@kgk.sk

Ing. Vladimír Vázal – predseda – vladimir.vazal@seas.sk
Ing. Kamila Krigovská – krigovskak@gmail.com
Ing. Vladimír Nechuta – nechuta@gkmt.sk
Ing. Richard Škúci – richard.skuci@geokod.sk
Ing. Renáta Šrámková – rena.sramkova@gmail.com

Skúšobná a autorizačná komisia – sak@kgk.sk
vymenovaná predstavenstvom na jeho online zasadaní konanom dňa 20.5.2021:

Ing. Štefan Lukáč – predseda – lipg@upcmail.sk
Ing. Jozef Kožár – podpredseda – jozef.kozar@geokod.sk
Ing. Karol Ďungel – karol.dungel@gmail.com
Ing. Martin Kubanka – geomarkpo@gmail.com
Ing. Imrich Lipták, PhD. – Imrich.Liptak@duslo.sk
Ing. Martin Prvý – martin.prvy@vvb.sk
Ing. Branislav Droščák, PhD. – nominant ÚGKK SR