Krátka správa č. 52/2023

Zverejnenie prezentácií a videí z uskutočnených odborných podujatí

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.11.2023

Vážený člen KGK,

preposielame Vám informáciu o zverejnení prezentácií a videí z uskutočnených odborných podujatí.

Katedra geodézie SvF STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadali konferenciu IPG 2023, ktorá sa konala 13.9.2023 v Bratislave s tematickým zameraním – QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA?
Na webe konferencie sú v programe zverejnené videá s prezentáciami jednotlivých prednášok :
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-2021/program-konferencie.html?page_id=5083

Jubilejné 30. slovenské geodetické dni sa uskutočnili pod gesciou KGK v Žiline dňa 25. – 26.10.2023.
Na webe konferencie sú zverejnené prezentácie odborných prednášok a fotodokumentácia z jej priebehu:
https://kgk.sk/aktualne-podujatia/30-slovenske-geodeticke-dni/