Krátka správa č. 50/2023

Osvetové listy úradom a partnerským organizáciám pri využívaní dostupných grafických informácií

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2023

Vážený člen KGK,

ÚGKK SR a KGK spracovali a odoslali stavebným úradom a samosprávam, Slovenskej komore stavebných inžinierov, Slovenskej komore architektov a Slovenskej komore notárov, Slovenskej advokátskej komore, Ministerstvu spravodlivosti SR, súdom, mestám a obciam spoločné osvetové listy za účelom zvýšenia odborného povedomia hlavne o grafických informáciách poskytovaných z Geoportálu, teda z Mapového klienta ZBGIS a portálu ESKN, ktoré sú dostupné na https://kgk.sk/aktivity-kgk/spolupraca-s-partnerskymi-organizaciami/

Spoločnou snahou je zabezpečiť voľný prístup k čo najväčšiemu množstvu informácií, údajov a produktov, tak pre širokú laickú ako aj pre odbornú verejnosť. Na druhej strane je potrebné dbať o to, aby tieto údaje a produkty boli využívané správne a primerane ich informačnej hodnote, detailu, aktuálnosti a najmä pri zohľadnení všetkých vstupov ovplyvňujúcich ich kvalitu v kontexte ich vývoja a teda, aby boli správne interpretované. Preto je dôležité,  aby boli  posúdené odborníkom geodetom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením, ako to uvádzajú v príslušných ustanoveniach Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a aj Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.