Krátka správa č. 54/2023

Konferencia o pozemkovom práve
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.12.2023

Vážený člen komory,

preposielame Vám informáciu o konaní III. ročníka Konferencie o pozemkovom práve, ktorá sa uskutoční zajtra 08.12.2023 od 13.30 hod. v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prezentácia začína od 12.30 hod.
Témy:
Procesnoprávne aspekty pozemkových úprav z pohľadu projektanta pozemkových úprav, Environmentálny rozmer pozemkových úprav, Pozemkové úpravy z pohľadu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a iné.

Môžete sa pripojiť online prostredníctvom linku cez MS Teams:

https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/iii-rocnik-konferencie-o-pozemkovom-prave/