Krátka správa č. 55/2023

Podpisová aplikácia Autogram
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.12.2023

Vážený člen komory,

v rámci projektu GovBox Pro, ktorý sa zameriava na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát a aplikačných rozhraní verejnej správy, bola vytvorená podpisová aplikácia Autogram.
Podpis cez Autogram je vytváraný v súlade s európskym nariadením eIDAS. Tieto podpisy sú aj na Slovensku používané v komunikácii nielen so štátom.
Autogram neobmedzuje typy súborov na podpis. Je otestovaný pre všetky bežné dokumenty (.docx, .doc, .pdf, .png, .jpg, .txt, atď.), už podpísané dokumenty (.asice, .pdf), videá alebo hoci aj samotný inštalátor autogramu.

https://sluzby.slovensko.digital/autogram/?fbclid=IwAR1WNtfh97owUTggVsgC4zZErKnwBtzE9CF0C17tAD_jse5oOI8S9TuuHkU