Krátka správa č. 58/2023

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2024
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
22.12.2023