Krátka správa č. 49/2023

Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác – aktualizácia
autor: Ing. Peter Repáň, 20.11.2023

Vážený člen KGK,

ak máte akékoľvek pripomienky a návrhy na zmeny v Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác z roku 2021, bezodkladne ich zašlite autorovi Ing. Petrovi Repáňovi na e-mailovú adresu peter.repan@pce.sk. Pripravuje sa jeho každoročná aktualizácia.

Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác je v Infobloku pre registrovaných členov.

Ďakujeme.