Články

  Loading posts...
 • Krátka správa č. 2/2023

  Odpoveď ÚGKK SR na otázky KGK k tvorbe operátu GP v súvislosti s BPEJ autor: Ing. Ingrid Geisseová 19.01.2023 Vážený člen komory, na základe podnetu od člena komory sa KGK obrátila na ÚGKK SR…
 • Krátka správa č. 1/2023

  GaKO 1/2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.01.2023 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti nové číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor č. 1/2023. https://egako.eu/cs/gako-1-2023/ Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR bol…
 • Krátka správa č. 66/2022

  Koncoročný pozdrav prezidenta CLGE Vladimira Krupu geodetom autor: Ing. Peter Repáň., 27.12.2022 V prílohe Vám zasielame list prezidenta CLGE Vladimira Krupu geodetom s koncoročným pozdravom. CLGE - Comité de Liaison des Géomètres…
 • Krátka správa č. 65/2022

  Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2023
 • Krátka správa č. 64/2022

  CLGE Sevilla, Španielsko, Európsky zákon o geodetoch – European Geodetic Surveyor´s Act autor: Ing. Peter Repáň, 22.12.2022 Vážený člen KGK, na jesennom zasadnutí CLGE v Seville v Španielsku ma zaujala prezentácia (prikladám dve, staršiu…
 • Krátka správa č. 63/2022

  Sústavné vzdelávanie člena KGK autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 21.12.2022 Vážený člen KGK, Predstavenstvo KGK na svojom zasadnutí dňa 24.11.2022 prerokovalo a schválilo v súlade s §16 ods. 4, písm. i) zákona č.…
 • Krátka správa č. 62/2022

  Používanie služieb Portálu ESKN geodetmi v súvislosti s neplatnými kvalifikovanými certifikátmi na starších eID kartách autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.12.2022 Vážený člen KGK, posielame Vám oznam ÚGKK SR k využívaniu ESKN geodetmi v súvislosti s…
 • Krátka správa č. 61/2022

  CLGE Skopje, Severné Macedónsko, Chorvátsky kataster podzemných inžinierskych sietí autor: Ing. Peter Repáň, 16.12.2022 Vážený člen KGK, z prezentácií na jarnom zasadnutí CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, ma zaujala prezentácia o Chorvátskom katastri podzemných inžiniersky…
 • Valné zhromaždenie KGK 2023

  Predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 31.03.2023 na Štrbskom plese, v hoteli Toliar. Účasť na VZ bude možná osobne aj cez online platformu, obidve formy…
 • Krátka správa č. 60/2022

  GaKO 12/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.12.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 12. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-12-2022/