Krátka správa č. 19/2024

28. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.04.2024

Vážený člen KGK,

preposielame Vám pozvánku na 28. medzinárodné S-P-Č GD, ktoré sa uskutočnia 30.5.-1.6.2024 v Trnave.

Konferencia má cieľ sledovať technologický pokrok v meračských technológiách, možnostiach spracovania a vizualizácie v mapovaní, inžinierskej geodézií, či prácach v katastri nehnuteľností.

Podrobnosti, ako aj registrácia sú dostupné na webovom sídle SSGK Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (ssgk.sk), resp. v priloženej pozvánke.

Organizačný garant:
Slovenská Spoločnosť Geodetov a Kartografov
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
e-mail: ssgk@ssgk.sk